บริษัท เอเซียน กล๊าส โมลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท ผู้ก่อตั้งคือ คุณสุรัตน์ รักษาทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ด้านโรงงานแก้วมามากกว่า 20 ปีเดิมชื่อของบริษัทคือ บริษัท อินเตอร์กล๊าส เทคโนโลยี จำกัดภายหลังเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เอเซียน กล๊าส โมลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท โดยมีคุณสุกฤษฏิ์ รักษาทรัพย์ และ คุณสุปรีชา รักษาทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารงานบริษัทในปัจจุบัน

Asian Glass Mould Engineering Co., Ltd. was established in 1996 with a capital of 1 Million Baht by Khun Surath Rugsasab who is expert in glass industry with over 20 years experiences in glass plant. Now we relocated our headquarter to 1032, Bang Na-Trat Rd., Bangna, Bangkok, Thailand and increase a capital to 5 Millions Baht. Our department sized at 400 square meters value capacity with 7 employees. Originally, our company’s previous goal mission was to import and export glass container moulding equipments and maintenance instruments. Our repairing facility function is service and sustain glass mould bottle. Also, We characterised our ability and profession to offer our customer’s satisfaction to create their request in glass bottle moulding equipment specifically.

About AGME/

แต่เดิมบริษัทประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก อุปกรณ์แม่พิมพ์ทำขวดแก้วก่อนจะเปลี่ยนมาทำแม่พิมพ์คอขวดอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทสามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์แม่พิมพ์ทำขวดแก้วที่ใช้แล้ว หรือไม่ได้ตามแบบที่กำหนดของลูกค้า รวมไปถึงสร้างอุปกรณ์แม่พิมพ์ขวดแก้วขนาดเล็กและชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างงานขึ้นรูปต่างๆตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

IMPORT / EXPORT

Our Company import and export glass mould product & equipment

MOULD WORK

Re-Check, Re-Work, Repair, Recondition is our priority in glass mould product

EQUIPMENT SUPPLY

Partnership with the best mould equipment industry

MOULD DESIGN

Specialized in Mould and equipment making

Our test certifications of material and work practices